đại học luật london LLM, sau đại học (Thạc sĩ Luật, pg nhúng và pg CERT)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Whether you’re an undergraduate, or a professional looking to take your career to the next level, the University of London International Programmes has a programme to suit you. You can choose from ove ... Đọc thêm

Whether you’re an undergraduate, or a professional looking to take your career to the next level, the University of London International Programmes has a programme to suit you. You can choose from over 100 degrees, diplomas, certificates and individual modules at undergraduate or postgraduate level. If you’re looking to change careers, our flexible study methods mean you can enhance your skills without giving up your current job. Đọc ít hơn
London
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.