Đại tướng LL.M.

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

Since enrolling its first class in 1865, The George Washington University Law School has produced some of the finest minds across the spectrum of legal scholarship.

Since enrolling its first class in 1865, The George Washington University Law School has produced some of the finest minds across the spectrum of legal scholarship. Đọc ít hơn