Sinh viên của chúng tôi tận hưởng các phòng khám pháp lý cung cấp cơ hội độc đáo để làm việc trên các dự án cùng với các học viên.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Khóa học này là ở trường
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
922 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày