European Master in Law and Economics (EMLE)

Chung

Chương trình mô tả

Bạn có muốn để nghiên cứu sự tương tác của pháp luật và kinh tế?

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Erasmus School of Law is one of the schools of Erasmus University Rotterdam: a world-class university ranked 71th in the Times Higher Education World Universities Ranking. Our LLM programmes combine a ... Đọc thêm

Erasmus School of Law is one of the schools of Erasmus University Rotterdam: a world-class university ranked 71th in the Times Higher Education World Universities Ranking. Our LLM programmes combine academic thinking with practical training. Đọc ít hơn