LL.M. Degree Program

Mitchell Hamline School of Law

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

LL.M. Degree Program

Mitchell Hamline School of Law

Học bổng được trao dựa trên nhiều yếu tố bao gồm sự xuất sắc trong học tập, kinh nghiệm chuyên môn, kinh nghiệm về dịch vụ và lãnh đạo, kinh nghiệm cá nhân và sự quan tâm của từng lĩnh vực cụ thể.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối October 26, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 8 2018
Duration
Thời hạn
2 học kỳ
Toàn thời gian
Price
Giá
29,940 USD
Locations
Hoa Kỳ - Saint Paul, Minnesota
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 8 2018
Hoa Kỳ - Saint Paul, Minnesota
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ