Học bổng được trao dựa trên nhiều yếu tố bao gồm sự xuất sắc trong học tập, kinh nghiệm chuyên môn, kinh nghiệm về dịch vụ và lãnh đạo, kinh nghiệm cá nhân và sự quan tâm của từng lĩnh vực cụ thể.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Khóa học này là ở trường
Duration
2 học kỳ
Toàn thời gian
Price
29,940 USD
Theo địa điểm
Theo ngày