LL.M. & M.Jur. Curriculum in Risk Management

Chung

Chương trình mô tả

Hai mức độ khác nhau được cung cấp cho mỗi chương trình một

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The 21st century lawyer has to do more than just try cases in court. You’ll need the ability to negotiate agreements, draft contracts, craft settlements and mediate disputes. At Texas A&M Universi ... Đọc thêm

The 21st century lawyer has to do more than just try cases in court. You’ll need the ability to negotiate agreements, draft contracts, craft settlements and mediate disputes. At Texas A&M University School of Law, we’ve got you covered. Our innovative J.D. program emphasizes the importance of real-world legal skills that will fully prepare you for all aspects of your career. Đọc ít hơn
Pháo đài đáng