Advanced JD for Foreign Law Sinh viên tốt nghiệp

Chung

Chương trình mô tả

Mức độ JD nâng cao là một chương trình JD hai năm cho phép sinh viên tốt nghiệp của các trường luật nước ngoài hoàn thành các nghiên cứu pháp luật của Mỹ và kiếm được một mức độ JD trên một lịch trình tăng tốc. Theo chương trình này, sinh viên tốt nghiệp luật nước ngoài đủ điều kiện có thể được nhận vào vị trí cao cấp và được trao tới 29 tín chỉ cho nghiên cứu luật trước đó của họ. Quyết định về số lượng tín chỉ được cấp sẽ được thực hiện khi đơn của bạn được xem xét, và người nộp đơn thành công sẽ được thông báo tại thời điểm nhập học số tín chỉ họ sẽ nhận được cho nghiên cứu nước ngoài của họ.

Hầu hết các sinh viên được nhận vào chương trình này sẽ hoàn thành chương trình giảng dạy JD bắt buộc trong năm đầu tiên trong năm học đầu tiên, sau đó lựa chọn các khóa học tự chọn trong năm học thứ hai. Chúng tôi làm việc với tất cả sinh viên để thiết kế một chương trình riêng phù hợp với nền tảng và sở thích của họ, bao gồm cả việc tham gia vào các chương trình của chúng tôi trong luật môi trường, quốc tế và kinh doanh.

Chương trình JD hai năm của chúng tôi cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp luật nước ngoài với sự chuẩn bị tốt nhất cho việc nhập học tại quầy bar và thực hành thành công luật. Sinh viên JD nâng cao là thành viên đầy đủ của cộng đồng Trường Luật của chúng tôi. Học sinh được nhận vào chương trình JD tăng tốc nhận được mức độ tương tự như các học sinh JD khác và đủ điều kiện tham dự kỳ thi thanh ở tất cả các khu vực pháp lý của Hoa Kỳ, nếu họ đáp ứng các yêu cầu khác để nhập học.

Đủ điều kiện

Advanced JD là một chương trình JD hai năm với vị trí cao cấp. Để đủ điều kiện tham gia chương trình, ứng viên phải có bằng luật nước ngoài từ trường luật được công nhận hoặc được chấp thuận bên ngoài Hoa Kỳ

LSAT không bắt buộc.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Founded in 1907, the University of Hawai?i at M?noa (UH M?noa) is the flagship campus of the University of Hawai?i System. A destination of choice, students and faculty come from across the nation and ... Đọc thêm

Founded in 1907, the University of Hawai?i at M?noa (UH M?noa) is the flagship campus of the University of Hawai?i System. A destination of choice, students and faculty come from across the nation and the world to take advantage of UH M?noa's unique research opportunities, diverse community, Đọc ít hơn