Trường Luật Kinh doanh Đại học Bắc Kinh (STL) cấp bằng Thạc sỹ Juris (JD) theo chương trình học toàn thời gian ba năm dựa trên chương trình học JD tương đương với chương trình học được cung cấp tại Hoa Kỳ. Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh. Chương trình này cũng bao gồm một khóa học năm thứ tư tự chọn, dành cho một cuộc khảo sát về luật pháp Trung Quốc, với sự giảng dạy bằng tiếng Quan Thoại. Các khóa học về luật pháp Trung Quốc chủ yếu là mở cửa cho sinh viên đến từ Trung Quốc đại lục hoặc có ngôn ngữ đầu tiên là Trung Quốc.

Cả hai chương trình giảng dạy nhấn mạnh kỹ năng bào chữa và kiến ​​thức cho thế kỷ 21: (i) Luật pháp xuyên quốc gia và thực hành, (ii) thẩm quyền giao thoa văn hóa, và (iii) trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư trong bối cảnh này. Không có trường luật nào tốt hơn trang bị cho sinh viên tốt nghiệp cho khu vực tư nhân, khu vực công, hoặc các công trình pháp lý về lợi ích công cộng ở Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh Quốc, hoặc các quốc gia khối thịnh vượng chung của Anh.

Ứng dụng Điều kiện tiên quyết

  • Ứng viên phải là công dân không phải là công dân Trung Quốc có hộ chiếu hợp lệ và đã đạt được bằng cử nhân.
  • Những người nộp đơn có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh phải cung cấp bằng chứng về thành thạo tiếng Anh-TOFEL hoặc điểm IELTS.
  • Các đương đơn phải nộp tờ LSAT trước tháng 3 năm 2018.

Phí ứng dụng

Phí đăng ký là 800 nhân dân tệ, không hoàn lại (gửi với các vật liệu ứng dụng qua bưu điện).

Hạn chót nộp đơn

Tất cả các tài liệu đăng ký phải được nộp trước ngày 31 Tháng 3, 2018, 24:00, Giờ Chuẩn của Trung Quốc . Chúng tôi khuyên bạn nên nộp đơn vào ngày 1 tháng 3 năm 2018 để tránh lệ phí nộp đơn và sự vội vã của các đơn đăng ký cuối cùng.

Học phí và chi phí

Học phí là 120.000 nhân dân tệ mỗi năm và phải nộp trong tuần đầu tiên của mỗi năm học. Ngoài ra, chi phí ăn ở cho một sinh viên đang sinh sống trong khuôn viên trường được ước tính 9.600 RMB / năm đối với phòng đơn, và 3.600 nhân dân tệ / năm cho phòng đôi.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 1 các khóa học tại Peking University School of Transnational Law »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 8 2020
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Price
120,000 CNY
môi năm
Deadline
Tháng 3 31, 2020
All application materials must be submitted by March 31, 2020, 24:00, China Standard Time. We recommend applying by March 1, 2020 to avoid the application fee and the rush of last minute applications.
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 2020
End Date
Tháng Sáu 1, 2023
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 3 31, 2020
All application materials must be submitted by March 31, 2020, 24:00, China Standard Time. We recommend applying by March 1, 2020 to avoid the application fee and the rush of last minute applications.

Tháng 8 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 3 31, 2020
All application materials must be submitted by March 31, 2020, 24:00, China Standard Time. We recommend applying by March 1, 2020 to avoid the application fee and the rush of last minute applications.
End Date
Tháng Sáu 1, 2023