Trường Luật Vermont Juris Doctor (JD)

Thu nhập một Juris Doctor từ Trường Luật Vermont cho thấy sự cống hiến và cam kết, không chỉ với nghề luật sư, nhưng để tạo ảnh hưởng thông qua pháp luật.

Trong khi chuẩn bị cho thực tế nói chung trong tất cả 50 tiểu bang, bạn sẽ phát triển kiến ​​thức và có được các kỹ năng cần thiết cho lãnh đạo trong luật môi trường, luật hình sự, giải quyết tranh chấp, luật năng lượng, luật pháp quốc tế và so sánh, sử dụng đất, hoặc pháp luật tài nguyên nước.

Các chương trình giảng dạy tập trung vào học thuyết pháp lý và phân tích, nhấn mạnh bối cảnh xã hội rộng lớn hơn của pháp luật, giáo dục và cung cấp những kỹ năng và giá trị cần thiết để hành nghề luật sư có hiệu quả. Trong năm đầu tiên, bạn sẽ xây dựng một nền tảng để nghiên cứu pháp lý thông qua tiếp xúc với các đối tượng cơ bản, các kỹ thuật phân tích pháp lý, kỹ năng pháp lý cơ bản, và quan điểm về nguồn gốc, chức năng và sự phát triển của hệ thống pháp luật. Trong năm thứ hai và thứ ba của bạn, bạn sẽ sử dụng Danh mục khóa nâng cao học của Vermont Luật tập trung vào các vấn đề trong khu vực mà bạn muốn làm việc và lãnh đạo.

Để thích ứng với thực tế tài chính của nhiều sinh viên, Trường Luật Vermont chào hàng tăng tốc hai nămkéo dài bốn năm tùy chọn ghi danh cho chương trình JD.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại Vermont Law School »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date