Bác sĩ Juris

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Our priority is academic excellence, we direct all our efforts to prepare the best professionals in Costa Rica, with more than 25,000 graduates. Under the principle of respect for the individuality of ... Đọc thêm

Our priority is academic excellence, we direct all our efforts to prepare the best professionals in Costa Rica, with more than 25,000 graduates. Under the principle of respect for the individuality of the human being; provide formal and non-formal education; as well as conducting outreach and social action activities; that they contribute to the formation and training of the Costa Rican society; and the generation of knowledge through the development of research of social and economic projection; for the cultural, social and economic progress of the country. Đọc ít hơn
Alajuela
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.