Bậc thầy của pháp luật (theo nghiên cứu)

Bond University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bậc thầy của pháp luật (theo nghiên cứu)

Bond University

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Các Thạc sĩ Luật (theo nghiên cứu) được cung cấp cho những người có trình độ chuyên môn luật chuyên nghiệp (Cử nhân Luật, Juris Doctor hoặc tương đương). Các ứng dụng được yêu cầu phải có ít nhất 65 phần trăm trung bình và / hoặc kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng.

Đương đơn có thể được yêu cầu để đáp ứng Dean rằng họ có mức độ thích hợp của kỹ năng nghiên cứu để viết một luận án lên đến 50.000 từ.

Nhập học là trên cơ sở của một đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt và sẵn có của giám sát thích hợp.

MÔ tẢ CHƯƠNG TRÌNH

Các Thạc sĩ Luật (theo nghiên cứu) chương trình có thể được hoàn thành thông qua một luận án nghiên cứu 50.000 từ. Trong khi khoa có thể cung cấp sự giám sát trong hầu hết các lĩnh vực pháp luật, nó có thế mạnh đặc biệt trong:

  • Luật doanh nghiệp và thương mại
  • luật hình sự
  • luật Hiến pháp
  • Giải quyết tranh chấp
  • Luật Thương mại quốc tế
  • Sở hữu trí tuệ, Công nghệ thông tin và thương mại điện tử

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Các Thạc sĩ Luật (theo nghiên cứu) Chương trình bao gồm một luận án nghiên cứu 50.000 từ, hoàn thành trong hai năm toàn thời gian. Luận án được giám sát bởi đội ngũ chuyên gia trong các môn học.

KẾT QUẢ CHUYÊN MÔN

Các Thạc sĩ Luật (theo nghiên cứu) cung cấp một bằng cấp sau đại học chuyên gia để mở rộng một trình độ pháp luật đại học.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
104 tuần
Toàn thời gian
Price
Giá
66,944 AUD
Locations
Úc - Robina, Queensland
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Úc - Robina, Queensland
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ