Bậc thầy của pháp luật

Bond University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bậc thầy của pháp luật

Bond University

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Các chương trình Thạc sĩ Luật được cung cấp cho những người có trình độ chuyên môn luật chuyên nghiệp (Cử nhân Luật, Juris Doctor hoặc tương đương).

MÔ tẢ CHƯƠNG TRÌNH

Các Thạc sĩ Luật là một bằng cấp sau đại học luật cung cấp sự linh hoạt tối đa và sự lựa chọn với một loạt các lĩnh vực chuyên môn, có nghĩa là bạn có thể thiết kế bằng thạc sĩ của bạn cho phù hợp với khu vực bạn quan tâm và nhu cầu chuyên nghiệp. Những người đang tìm để mở rộng kiến ​​thức của họ trong một khu vực cụ thể sẽ được hưởng lợi từ điều tra các vấn đề pháp lý hiện đại, từ những quan điểm cả nước và quốc tế, trong khi phát triển kỹ năng nghiên cứu và văn bản pháp lý của họ.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Bạn phải hoàn thành 8 môn học:
Chủ đề Luật bắt buộc (1)

  • Nâng cao Pháp Lý, nghiên cứu và viết

Luật Các môn tự chọn (7)

Học sinh phải chọn bảy đối tượng từ danh sách các môn pháp luật sau đại học.
Học sinh cũng có thể muốn thực hiện một chuyên ngành trong phạm vi mức độ của họ, lựa chọn bốn môn pháp luật trong một khu vực nghiên cứu đã được phê duyệt. Bao gồm các:

  • Luật Canada và Thực hành
  • Doanh nghiệp và Luật Thương mại và Thực hành
  • Giải quyết tranh chấp
  • Kinh doanh quốc tế và Luật Tài chính
Sinh viên có thể chọn không tham gia chuyên môn nhưng phải mất tất cả các môn học tự chọn (tổng 70cp) từ các dịch vụ sau đại học tại Khoa Luật. Không có môn học tự chọn chung được cung cấp trong chương trình này.
Nếu giám sát thích hợp có sẵn, bạn có thể chọn để thay thế hai môn tự chọn với một luận án nhỏ khi chấp thuận của Khoa Luật.

KẾT QUẢ CHUYÊN MÔN

Các Thạc sĩ Luật cung cấp một bằng cấp sau đại học mà mở rộng kiến ​​thức của một đại học hoặc học viên trong một khu vực được lựa chọn chuyên môn.
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
54 tuần
Toàn thời gian
Price
Giá
35,240 AUD
Locations
Úc - Robina, Queensland
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Úc - Robina, Queensland
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Video

Apurva Agarwal (LLM, '03) Mumbai