Read the Official Description

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Các chương trình Thạc sĩ Luật được cung cấp cho những người có trình độ chuyên môn luật chuyên nghiệp (Cử nhân Luật, Juris Doctor hoặc tương đương).

MÔ tẢ CHƯƠNG TRÌNH

Các Thạc sĩ Luật là một bằng cấp sau đại học luật cung cấp sự linh hoạt tối đa và sự lựa chọn với một loạt các lĩnh vực chuyên môn, có nghĩa là bạn có thể thiết kế bằng thạc sĩ của bạn cho phù hợp với khu vực bạn quan tâm và nhu cầu chuyên nghiệp. Những người đang tìm để mở rộng kiến ​​thức của họ trong một khu vực cụ thể sẽ được hưởng lợi từ điều tra các vấn đề pháp lý hiện đại, từ những quan điểm cả nước và quốc tế, trong khi phát triển kỹ năng nghiên cứu và văn bản pháp lý của họ.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Bạn phải hoàn thành 8 môn học:
Chủ đề Luật bắt buộc (1)

  • Nâng cao Pháp Lý, nghiên cứu và viết

Luật Các môn tự chọn (7)

Học sinh phải chọn bảy đối tượng từ danh sách các môn pháp luật sau đại học.
Học sinh cũng có thể muốn thực hiện một chuyên ngành trong phạm vi mức độ của họ, lựa chọn bốn môn pháp luật trong một khu vực nghiên cứu đã được phê duyệt. Bao gồm các:

  • Luật Canada và Thực hành
  • Doanh nghiệp và Luật Thương mại và Thực hành
  • Giải quyết tranh chấp
  • Kinh doanh quốc tế và Luật Tài chính
Sinh viên có thể chọn không tham gia chuyên môn nhưng phải mất tất cả các môn học tự chọn (tổng 70cp) từ các dịch vụ sau đại học tại Khoa Luật. Không có môn học tự chọn chung được cung cấp trong chương trình này.
Nếu giám sát thích hợp có sẵn, bạn có thể chọn để thay thế hai môn tự chọn với một luận án nhỏ khi chấp thuận của Khoa Luật.

KẾT QUẢ CHUYÊN MÔN

Các Thạc sĩ Luật cung cấp một bằng cấp sau đại học mà mở rộng kiến ​​thức của một đại học hoặc học viên trong một khu vực được lựa chọn chuyên môn.
Program taught in:
Anh

See 4 more programs offered by Bond University »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
54 tuần
Toàn thời gian
Price
35,240 AUD
By locations
By date
Start Date
Tháng 1 2020
Application deadline

Tháng 1 2020

Location
Application deadline
End Date

Apurva Agarwal (LLM, '03) Mumbai