Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Đức

Chương trình

Với chương trình nghiên cứu bổ sung nghề nghiệp "Master of Sáp nhập

Điều kiện tiên quyết

  • bằng đại học đầu tiên, tốt nhất là trong luật hoặc kinh tế,
  • ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc có mối quan hệ với Sáp nhập
  • hoàn thành thủ tục nhập học của Frankfurt School Tài chính Frankfurt School

nhóm đối tượng

Chuyên gia trẻ trong môi trường làm việc M

học phí

Phí đăng ký: 100,00 Euro
Học phí: 6,750,00 Euro
Tổng giá: 27.100,00 Euro

www.frankfurt-school.de/mma

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Tiếng Đức

Xem 1 các khóa học tại Frankfurt School of Finance & Management »

Cập nhật lần cuối Tháng Bảy 28, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 11 4, 2019
Duration
4 - 4 học kỳ
Bán thời gian
Price
26,998 EUR
Deadline
Tháng 10 31, 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 11 4, 2019
End Date
Tháng 10 2021
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 10 31, 2019

Tháng 11 4, 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 10 31, 2019
End Date
Tháng 10 2021