BẰNG LUẬT

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The BRIMA Institute begins its education services on August 8, 1996, at that time the Bachelor's Degree in Accounting Technician and Computer Equipment Maintenance Technician is opened today, incorpor ... Đọc thêm

The BRIMA Institute begins its education services on August 8, 1996, at that time the Bachelor's Degree in Accounting Technician and Computer Equipment Maintenance Technician is opened today, incorporated into the Ministry of Education of the Government of the State of Mexico (SEGEM). After four generations, in the year 2000, the University was opened with degrees in Law and Accounting, with which the BRIMA University Institute is given the task of training successful and prepared young people. Đọc ít hơn
Toluca
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.