Bằng Cử nhân Tư pháp Hình sự

Chung

Chương trình mô tả

Ứng viên cho chương trình này là sinh viên đã hoàn thành bằng cao đẳng về Tư pháp hình sự, đang trong quá trình hoàn thành chương trình học hoặc đã hoàn thành bằng cấp trong lĩnh vực khác và muốn theo học bằng cử nhân tư pháp hình sự. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Giám đốc Đối tác Giáo dục.

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2021

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Whether you plan to go directly into the workforce, transfer to a four-year school, or simply want to enhance your skills so that you may advance in the workforce, the faculty and staff are prepared t ... Đọc thêm

Whether you plan to go directly into the workforce, transfer to a four-year school, or simply want to enhance your skills so that you may advance in the workforce, the faculty and staff are prepared to help you as you begin your studies. Be sure to visit the James Library and The Academic Resource Center. Đọc ít hơn