Bằng Cử nhân về Nghiên cứu Pháp lý so sánh, Châu Âu và Quốc tế (CEILS)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Established in 1984, the Faculty of Law of the University of Trento is one of the leading universities in Italy. Consistently ranking among the top five Italian law schools for both research and teach ... Đọc thêm

Established in 1984, the Faculty of Law of the University of Trento is one of the leading universities in Italy. Consistently ranking among the top five Italian law schools for both research and teaching, the Faculty of Law of Trento finds its added value in its comparative approach to legal studies. Đọc ít hơn
Trento
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.