Bằng Luật + Thạc sĩ

Chung

Có sẵn 2 địa điểm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

ISDE has been visionary in constituting the only educational institution created by the main law firms worldwide. Since its foundation, it has been a pioneer, constituting the first training center to ... Đọc thêm

ISDE has been visionary in constituting the only educational institution created by the main law firms worldwide. Since its foundation, it has been a pioneer, constituting the first training center to introduce a real practical methodology, integrating our students in the main law firms of the world. Đọc ít hơn
Madrid , Barcelona , Newyork , Oviedo , Madrid + 4 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.