BBA-LLB (Hons)

Sáng tạo các hình 5 năm tích hợp BBALL.B. (Honours) Bằng cấp Chương trình Trường Luật ITM tích hợp các nghiên cứu của pháp luật về quản lý trong một chế độ học kỳ để tăng cường việc làm của ITM sinh viên Luật và một căng thẳng giáo dục pháp luật miễn phí trong một thời đại của đặc sản và các đối tượng đặc biệt siêu. Chương trình năm năm này cung cấp cho sinh viên nền tảng trí tuệ để nghiên cứu pháp lý, và cung cấp cho họ cơ hội để tập trung nghiên cứu của họ trên lĩnh vực quan tâm đặc biệt thông qua các lớp học nâng cao, các bệnh viện, sân tranh luận và các dự án bằng văn bản.

Trường Luật ITM đã thông qua "phương pháp lâm sàng" để lộ "học sinh đến các vấn đề thực tế đối mặt với anh ta với những người thực tế những người đang gặp rắc rối thực tế". Thông qua các khóa học lâm sàng, sinh viên của Trường Luật ITM được tiếp xúc với không chỉ kỹ năng bào chữa mà còn là giá trị cơ bản của nghề luật sư: cung cấp các đại diện có thẩm quyền; thúc đẩy công lý, công bằng và đạo đức; tiếp tục cải tiến của nghề; và chuyên nghiệp tự phát triển.

Nhận được một công việc sau khi tốt nghiệp là một thách thức thực sự, đặc biệt là khi người ta không có bất cứ kinh nghiệm làm việc. Điều trớ trêu là: để có được kinh nghiệm làm việc đầu tiên phải có được một công việc. Chúng tôi xem xét 'tập' là giải pháp duy nhất cho việc này. Do đó thực tập tại Trường Luật ITM là bắt buộc và là chiến lược chính để cải thiện 'việc làm' của học sinh.

Tập tại Trường Luật ITM là bắt buộc đối với mỗi học sinh của BBALL.B. (Honours) Bằng cấp Chương trình. Các sinh viên của Trường Luật ITM sẽ có được cơ hội tuyệt vời để thực tập tại các tổ chức khác nhau / các công ty Luật / Tòa án / ngân hàng / công ty đa quốc / Các công ty bảo hiểm, vv, và tập với Luật sư nổi tiếng và Thẩm phán. Lịch học và các chương trình thực tập của Trường Luật ITM được thiết kế rất siêng năng để đảm bảo rằng các sinh viên của Trường Luật ITM sẽ có một lợi thế hơn các học sinh học tại các trường khác của pháp luật.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 1 các khóa học tại ITM University, School of Law »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng Bảy 2020
Duration
5 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Bảy 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Bảy 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date