Cử nhân Luật (BLAWS)

Địa điểm:

  • Casuarina Campus
  • Các nghiên cứu bên ngoài

Mục tiêu chính của khóa học này là để cung cấp giáo dục pháp luật cho việc thực hành của pháp luật. Trong bối cảnh đó, khóa học nhằm cung cấp kiến ​​thức về hệ thống pháp luật và các nguyên tắc pháp lý, và để trau dồi một năng lực nghiên cứu, phân tích pháp lý và truyền thông. Khóa học cũng đề với quan điểm lý luận về luật pháp và khuyến khích một sự đánh giá cao của các vấn đề pháp lý có ý nghĩa đặc biệt đối với các vùng lãnh thổ phía Bắc, bao gồm cả các vấn đề pháp lý của thổ dân.

Sinh viên tốt nghiệp của pháp luật thì không riêng cho một sự nghiệp như là một luật sư, luật sư, công tố viên và Thẩm phán, nếu đó không phải là tham vọng của họ. Một bằng luật mở ra lựa chọn nghề nghiệp trong cố vấn nội bộ của các tổ chức tư nhân và công cộng, giảng dạy, quan hệ công nghiệp, quân sự, các dịch vụ cảnh sát, chính trị, nhân quyền, hải quan, xuất nhập cảnh hoặc bất kỳ việc làm khu vực công cộng hay tư nhân, nơi một sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật sẽ là một lợi thế.

Yêu cầu nhập học

The South Australian Centre tuyển sinh đại học (SATAC) nhận và xử lý các ứng dụng cho nhập học cho trường Đại học Charles Darwin Higher Education sinh viên tương lai.

Yêu cầu tiếng Anh cho sinh viên quốc tế

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Công nhận chuyên nghiệp

Các cử nhân luật được công nhận bởi Hội đồng tuyển sinh học viên Pháp lý của Northern Territory và cung cấp nền tảng học vấn nhập học vào thực tiễn pháp lý ở Lãnh thổ Bắc và các nơi khác ở Úc. Để được nhận vào thực tiễn pháp lý trong sinh viên tốt nghiệp luật Úc phải hoàn thành đào tạo pháp lý hơn nữa thực tế. Học sinh có ý định tìm kiếm nhập học vào thực hành nên tìm lời khuyên từ các cơ quan thừa nhận trong Nhà nước có liên quan hay lãnh thổ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp của pháp luật thì không riêng cho một sự nghiệp như là một luật sư, luật sư, công tố viên và Thẩm phán, nếu đó không phải là tham vọng của họ. Một bằng luật mở ra lựa chọn nghề nghiệp trong cố vấn nội bộ của các tổ chức tư nhân và công cộng, giảng dạy, quan hệ công nghiệp, quân sự, các dịch vụ cảnh sát, chính trị, nhân quyền, hải quan, xuất nhập cảnh hoặc bất kỳ việc làm khu vực công cộng hay tư nhân, nơi một sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật sẽ là một lợi thế.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 1 2020
Tháng 1 2020
Duration
4 - 8 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date