Cử nhân luật 4 năm (llb)

University Of Professional Studies Accra

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân luật 4 năm (llb)

University Of Professional Studies Accra

Cử nhân luật 4 năm (llb)

Định hướng chiến lược và trọng tâm của Khoa là đặt mình vào vị trí là một Khoa Luật duy nhất, kết hợp học bổng với chuyên môn, tập trung vào giáo dục pháp luật để chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp cho doanh nghiệp và cộng đồng đầu tư trong nước và quốc tế.

Yêu cầu nhập học cho chương trình đào tạo bậc đại học này

  • Kỳ thi Cao học Tây Phi (WASSCE)
  • Kiểm tra Chứng chỉ Trung học Cao cấp (SSSCE)
  • Giấy chứng nhận kiểm định kinh doanh chung (GBCE)
  • Trung Học Hoa Kỳ Lớp 12 với ít nhất Điểm Điểm Cuối Cùng 3.0.

Các đương đơn WASSCE và SSSCE / GBCE phải có ít nhất là thẻ tín dụng (tức là cấp A1-C6 và cấp AD tương ứng) trong Ba đối tượng chính Bao gồm Anh ngữ, Toán học và Khoa học Xã hội Tích hợp / Nghiên cứu Xã hội ngoài bất kỳ Ba môn tự chọn Với tổng điểm là 24 hoặc tốt hơn.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Locations
Ghana - Accra, Greater Accra Region
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Ghana - Accra, Greater Accra Region
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ