Read the Official Description

Cử nhân luật 4 năm (llb)

Định hướng chiến lược và trọng tâm của Khoa là đặt mình vào vị trí là một Khoa Luật duy nhất, kết hợp học bổng với chuyên môn, tập trung vào giáo dục pháp luật để chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp cho doanh nghiệp và cộng đồng đầu tư trong nước và quốc tế.

Yêu cầu nhập học cho chương trình đào tạo bậc đại học này

  • Kỳ thi Cao học Tây Phi (WASSCE)
  • Kiểm tra Chứng chỉ Trung học Cao cấp (SSSCE)
  • Giấy chứng nhận kiểm định kinh doanh chung (GBCE)
  • Trung Học Hoa Kỳ Lớp 12 với ít nhất Điểm Điểm Cuối Cùng 3.0.

Các đương đơn WASSCE và SSSCE / GBCE phải có ít nhất là thẻ tín dụng (tức là cấp A1-C6 và cấp AD tương ứng) trong Ba đối tượng chính Bao gồm Anh ngữ, Toán học và Khoa học Xã hội Tích hợp / Nghiên cứu Xã hội ngoài bất kỳ Ba môn tự chọn Với tổng điểm là 24 hoặc tốt hơn.

Program taught in:
Anh

See 1 more programs offered by University Of Professional Studies Accra »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date