Cử nhân Luật và Khoa học Chính trị

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

In 2001, our Almighty God blessed us with the vision of creating an Institution of Higher Education that would supply the needs of professional training in the Western Sector of the Province of Panama ... Đọc thêm

In 2001, our Almighty God blessed us with the vision of creating an Institution of Higher Education that would supply the needs of professional training in the Western Sector of the Province of Panama, specifically in the Township of Vista Alegre, District of Arraiján, Province of Panama. With the support of a majestic work team and professionals with excellent experience in teaching, the document that formalizes the interest in creating the university is presented to the Ministry of Education, in compliance with the regulations in force for the creation of higher education institutions in the country. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.