CHỦ YẾU TRONG LUẬT XỬ LÝ HÌNH SỰ

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The VERACRUZANO RESEARCH AND POSTGRADUATE CENTER is an institution at the service of society. It is guided by international quality standards that can be observed in its study programs and teaching st ... Đọc thêm

The VERACRUZANO RESEARCH AND POSTGRADUATE CENTER is an institution at the service of society. It is guided by international quality standards that can be observed in its study programs and teaching staff. • It is based on the principles of the humanist paradigm that attracts knowledge and knowledge in awareness of human value as an essential part of their training and education. • Our philosophy constitutes the conceptual framework that inspires our daily work; expresses our values ​​and the aspiration to collaborate, from the field of teaching and research to development in Mexico. Đọc ít hơn
Xalapa-Enríquez
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.