CHUYÊN NGÀNH LUẬT KỶ LUẬT HÀNH CHÍNH

Chung

Chương trình mô tả

Chuyên ngành đề xuất nghiên cứu hệ thống pháp luật hành chính của Colombia có hiệu lực, về các tổ chức pháp lý hành chính quan trọng nhất về kiến thức lý thuyết-thực tiễn về các vấn đề hiện tại thông qua phân tích luật học gần đây và học thuyết đương đại về các vấn đề cơ bản của lĩnh vực luật này.

Chuyên gia Luật Hành chính Kỷ luật có thể làm cố vấn, cố vấn, luật sư xét xử, viên chức nhà nước, nhà thầu của các tổ chức Nhà nước hoặc giáo viên của khu vực.

Cập nhật lần cuối Tháng 12 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

La trayectoria institucional de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA data desde el año 1958, cuando un grupo de cooperativistas, liderados por l​​​os hermanos Henry y Rymel Serrano Uribe junto con C ... Đọc thêm

La trayectoria institucional de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA data desde el año 1958, cuando un grupo de cooperativistas, liderados por l​​​os hermanos Henry y Rymel Serrano Uribe junto con Carlos Uribe Garzón, deciden apostarle al fortalecimiento de la economía solidaria y en particular al cooperativismo, a partir de la formación de adultos dentro de esta doctrina. Para ello, fue creado el Instituto Moses Michael Coady, honrando el nombre del sacerdote cooperativista canadiense, pionero de la educación cooperativa en su país. Đọc ít hơn