LAWSTUDIES

So sánh {lawstudies-certificate:plural} về Luật Môi trường ở Mỹ 2020/2021

Bất cứ ai muốn tiếp tục triển vọng nghề nghiệp của họ hoặc tham gia vào một chương trình bằng cấp có thể thấy cơ hội của họ cải thiện rất nhiều bằng cách thực hiện một chương trình chứng chỉ. Những chương trình này thường đòi hỏi thời gian để hoàn thành ít hơn so với bằng cử nhân hoặc thạc sĩ.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

{lawstudies-certificate:plural} về Luật Môi trường Hàng đầu ở Mỹ 2020/2021

1 Kết quả trong Luật Môi trường, Hoa Kỳ Filter

Chương trình Luật Môi trường

University of Hawai‘i at Mānoa, William S. Richardson School of Law
Certificate
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Luật Môi trường của Trường Luật (ELP) được thành lập năm 1988 để công nhận những thách thức đặc biệt mà Nhà nước Hawaii đối mặt trong việc phát triển một nền kinh ...

Đọc thêm