Chúng tôi thiết kế 2 năm của chúng tôi tăng tốc chương trình JD cho các chuyên gia dày dạn và ứng viên có trình độ cao tìm kiếm để nhập nghề luật trong thời gian ít hơn 3 năm mô hình JD truyền thống.

Các học sinh trong 2 năm lớp cất Chương trình quanh năm trong bốn buổi (mùa hè, mùa thu, mùa đông, mùa xuân), trong khi có cơ hội để tham gia:

 • 5 tạp chí HỌC SINH
 • 10 phòng khám và PRACTICUMS LÂM SÀNG
 • SUMMER EXTERNSHIPS
 • Học bổng Moot COURT
 • TỔ CHỨC HỌC SINH
 • DU HỌC

Quy trình ứng dụng

Áp dụng cho 2 năm tăng tốc chương trình JD tương tự áp dụng cho chương trình JD truyền thống của chúng tôi.

Không có ứng dụng sẽ được coi là đầy đủ để trình Ủy ban tuyển sinh cho đến các vật liệu sau đây đã được nhận và xử lý:

 • điền đầy đủ ứng dụng
 • Tuyên bố cá nhân
 • Yêu cầu: Hai thư giới thiệu
 • Đăng ký với các trường Dịch vụ hội dữ liệu Luật (LSDAS)
 • Trường Luật Admission Test (LSAT)

Các ứng cử viên cho Chương trình 2 năm sẽ được yêu cầu phỏng vấn với Trưởng Tuyển sinh. Điều này sẽ cung cấp cho chúng tôi một cơ hội để tìm hiểu thêm về mong muốn của ứng cử viên theo đuổi các chương trình tăng tốc, và sẽ cung cấp cho các ứng cử viên có cơ hội để tìm hiểu thêm về chương trình.

Các ứng viên phải đăng ký trực tuyến qua LSAC và chọn 2 năm tăng tốc chương trình JD vào ứng dụng.

KHÔNG CÓ LỆ PHÍ ĐỂ ÁP DỤNG.

Các ứng dụng sẽ được chấp nhận trên cơ sở cán

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 15 các khóa học tại Maurice A. Deane School of Law at Hofstra University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date