Chương trình Juris Doctor

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

One of the smallest of the nation's top-tier law schools, Washington and Lee School of Law is located in a college town in the majestic Shenandoah Valley of Virginia, a three-hour drive from Washingto ... Đọc thêm

One of the smallest of the nation's top-tier law schools, Washington and Lee School of Law is located in a college town in the majestic Shenandoah Valley of Virginia, a three-hour drive from Washington, DC and within an hour of several other metropolitan areas. The Washington and Lee University School of Law seeks to cultivate broad-minded, highly skilled, and honorable practitioners of law. We do so within a diverse and collaborative intellectual community exemplifying rigor, trust, and civility. Our Mission The Washington and Lee University School of Law seeks to cultivate broad-minded, highly skilled, and honorable practitioners of law. We do so within a diverse and collaborative intellectual community exemplifying rigor, trust, and civility. Curriculum Overview While law schools have traditionally taught all students in the same way for all three years, at W&L Law, you will encounter a sequence of learning experiences rooted in the basic assumption that each year of law school should present new and different challenges while pushing you further along the continuum from beginning law student to lawyer-to-be. Đọc ít hơn
Lexington
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.