Chương trình cấp bằng luật: Tiến sĩ luật (JD)

Chung

Chương trình mô tả

JD-Juris Doctor là một văn bằng luật chuyên nghiệp. Đây là bằng cấp mà hầu hết sinh viên luật phải đạt được để cho phép họ tham gia kỳ thi kiểm tra luật sư và sau khi vượt qua, trở thành một luật sư được cấp phép. Trường Luật cung cấp Chương trình JD bốn năm, bán thời gian, một Trường Luật không được công nhận. Chương trình này cho phép sinh viên tiếp tục làm việc toàn thời gian khi họ theo học trường luật. Bằng JD là một chương trình trường luật truyền thống được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên tham gia vào lĩnh vực pháp lý, đặc biệt là hành nghề luật ở California và trong Hệ thống Tòa án Liên bang. Chương trình này cho phép sinh viên nhận được hướng dẫn toàn diện bắt đầu với Hợp đồng, Tra tấn và Luật Hình sự. Sau khi hoàn thành Kỳ thi dành cho sinh viên Luật năm thứ nhất (FYLSX), nó sẽ tiếp tục thông qua các chủ đề pháp lý trung cấp và cao cấp. Mục tiêu chính của chương trình Trường Luật là cung cấp cho sinh viên nền tảng vững chắc về nghề luật để trở thành một luật sư thành công. Những sinh viên đang theo học chương trình JD và hoàn thành năm học luật đầu tiên phải vượt qua Kỳ thi dành cho sinh viên Luật năm nhất theo yêu cầu của Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp § 6060 (h) và Quy tắc VIII của Quy tắc Điều chỉnh Nhập học vào Hành nghề Luật ở California như một phần của các yêu cầu để đủ điều kiện tham gia Kỳ thi Luật sư California. Một sinh viên vượt qua Kỳ thi Sinh viên Luật năm thứ nhất trong vòng ba (3) lần tổ chức kỳ thi sau lần đầu tiên đủ điều kiện tham gia kỳ thi này sẽ nhận được tín chỉ cho tất cả các nghiên cứu pháp lý đã hoàn thành cho đến khi kỳ thi được thông qua. Một sinh viên không vượt qua kỳ kiểm tra trong vòng ba (3) lần tổ chức kỳ kiểm tra sau lần đầu tiên đủ điều kiện để tham gia kỳ kiểm tra đó phải ngay lập tức bị loại khỏi chương trình cấp bằng JD của trường luật. Nếu sinh viên bị sa thải sau đó vượt qua kỳ kiểm tra, sinh viên đủ điều kiện để đăng ký lại vào chương trình nhưng sẽ nhận được tín chỉ cho một năm học pháp lý.

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2021

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

American Heritage University School of Law (AHUSOL) was established with the adult learner's interest in mind that could not complete an educational goal due to unforeseen circumstances.

American Heritage University School of Law (AHUSOL) was established with the adult learner's interest in mind that could not complete an educational goal due to unforeseen circumstances. Đọc ít hơn
Rancho Cucamonga