Colombia

Về Colombia

Columbia là một nước cộng hòa lập hiến nằm ở phía tây bắc Nam Mỹ và giáp với Thái Bình Dương, Biển Caribbean, Peru, Brazil và Venezuela. A "giữa " quyền lực coi là có nền kinh tế lớn thứ 3 trong số các nước Nam Mỹ khác; Chính phủ Columbia 's được hướng dẫn bởi một hiến pháp sửa đổi năm 1991 và hoạt động theo các nguyên tắc của "phân chia quyền lực ". Người đứng đầu chính phủ và nhà nước là chủ tịch của Columbia, người được hỗ trợ bởi Hội đồng Bộ trưởng và các Phó Chủ tịch. Tương tự như cấu trúc của chính phủ Mỹ, Columbia có một lưỡng viện Quốc hội, Thượng viện và Phòng đại diện. Tòa án tối cao của Columbia cai ngành tư pháp và bao gồm 23 thẩm phán chủ trì các phòng dân sự, lao động và hình sự. Được thành lập vào năm 2005, một hệ thống dân sự của các thủ tục pháp lý đã được áp dụng bằng cách duy trì đối địch (ban giám khảo hay thẩm phán) thủ tục tại tòa án.Hệ thống pháp luật Columbia 's làm việc theo một luật Hình sự sửa đổi từ năm 1938 ban đầu được kết hợp với các nguyên tắc luật pháp Tây Ban Nha, hệ thống pháp luật của Columbia có giống với Mỹ và phương Tây mà pháp luật xác định tội phạm như tội nhẹ hoặc trọng tội. Tuy nhiên, án tù tối đa Columbia 's là 24 năm (tương tự như luật Scandinavian) bất kể tội. Án tử hình ở Columbia đã được bãi bỏ hơn 100 năm trước đây. Chia thành nhiều quận tư pháp có chứa Toà án cấp trên được chủ trì bởi ít nhất ba Thẩm phán, Columbia 's đô thị được giám sát bởi các chuyên ngành, thanh thiếu niên và mạch tòa án có sử dụng "Công Bộ " các luật sư đại diện cho các cá nhân trong tố tụng tòa án.

Học Luật ở Colombia

Thu nhập một Bằng Luật ở Columbia Columbia cũng như các nước Mỹ Latin khác đã nỗ lực để cải tiến trình giáo dục đại học của họ bằng cách làm cho nó dễ dàng hơn cho sinh viên có thu nhập thấp để có được độ giáo dục cao hơn. Trở thành một luật sư ở Columbia bao gồm hoàn thành bằng Cử nhân Luật (4 năm). Sau đó bạn có thể hoàn thành một Thạc sĩ Luật (LLM). Tùy thuộc vào chuyên môn của bạn, bạn cần hay không tham dự kỳ thi Bar để hành nghề. Thực tập bao gồm ít nhất một năm với một công ty luật hoặc cố vấn cá nhân đôi khi cần thiết trước khi sinh viên luật có thể tham dự kỳ thi thanh. Nhiều luật sư có được một mức độ trong Columbia chọn để hành nghề luật sư tại Brazil, nơi những thành phố thịnh vượng kinh tế của Sao Paulo và Rio de Janeiro là những cơ hội mà Columbia không cung cấp.Luật sư chuyên nghiệp, kinh doanh, pháp luật hợp đồng sẽ không có khó khăn khi tìm việc làm ở Brazil trong khi luật sư hình sự và gia đình có xu hướng được nhiều hơn nhu cầu ở Columbia.