Luật hợp đồng cho giám đốc điều hành kinh doanh

Khóa học luật hợp đồng này sẽ cho phép các nhà điều hành giao tiếp và hoạt động hiệu quả hơn trong môi trường kinh doanh quốc tế bằng cách cải thiện khả năng đọc, hiểu và quản lý các hợp đồng quốc tế được soạn thảo bằng tiếng Anh.

Bạn sẽ hiểu các nguyên lý cơ bản của luật hợp đồng tiếng Anh và các nguyên tắc chung của luật làm nền tảng cho các hợp đồng quốc tế. Bạn sẽ có thể thấy tất cả những điều này áp dụng cho cách các hợp đồng được diễn giải và soạn thảo, cũng như để hiểu cách xây dựng và giải thích trách nhiệm hợp đồng.

Khóa học ngắn hạn về luật hợp đồng này có tính tham gia cao và sẽ cung cấp cho bạn cơ hội tham gia vào việc học tương tác với gia sư khóa học cũng như nhau thông qua các bài tập thực tế. Cũng sẽ tập trung vào các hợp đồng riêng của đại biểu và tiến hành trong suốt khóa học.

Yêu cầu khóa học

  • Giáo dục - Bằng đại học hoặc bằng cấp tương đương hoặc có kinh nghiệm làm việc liên quan
  • Tiếng Anh - Khung chung Châu Âu (CEF) Cấp B2 * hoặc tương đương (tất cả các tài liệu giảng dạy và học tập chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh)

* Xin lưu ý những người có trình độ tiếng Anh B1 và ​​bằng chứng liên quan đến học tập tiếp theo sẽ được xem xét.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Cập nhật lần cuối June 2, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
5 ngày
Toàn thời gian
Price
1,790 GBP
Theo địa điểm
Theo ngày