Có 's nhiều để biết về Costa Rica nếu bạn là sinh viên. Bạn có thể biết đất nước này, nằm ở Trung Mỹ, là một điểm đến du lịch tuyệt đẹp với một cảm giác nhiệt đới và một nền văn hóa chào đón. Đối với những người muốn học ở đây, có nhiều cơ hội để làm như vậy bao gồm các khóa học pháp luật. Các quốc gia, một ý thức và yêu chuộng hòa bình một môi trường, có một nền kinh tế mạnh mẽ. Và, trong khi có rất nhiều lý do để đến đây để thư giãn, bạn có thể cũng muốn đến đây để làm việc như một luật sư. Để làm điều đó, bạn cần phải xem xét các hệ thống pháp luật của Costa Rica cũng như các hệ thống giáo dục. Bằng luật Costa Rica có sẵn để du học sinh muốn dành thời gian để theo đuổi họ. Hệ thống pháp luật ở Costa Rica là gì? Hệ thống pháp luật ở Costa Rica là một dựa trên hệ thống hình sự La Mã. Nó có bốn chi nhánh của chính phủ, tư pháp, hành pháp, lập pháp, và Tribune bầu cử.Có ba cấp độ của hệ thống tòa án, bao gồm cả tòa án cấp huyện, Toà án phúc thẩm và Tòa án tối cao. Những người tham gia vào hệ thống này thường tìm thấy chính họ chi tiêu rất nhiều thời gian ngồi sau song sắt vì không có trái phiếu được chào bán. Tuy nhiên, chính phủ Costa Rica không chỉ định và phê duyệt các luật sư đại diện cho người bị kết án.