Giấy chứng nhận Kỹ năng Trong Minh họa

Universal Business Academy

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Giấy chứng nhận Kỹ năng Trong Minh họa

Universal Business Academy

 • SYLLABUS THẨM M P
 • ĐÀO TẠO THEO NGHIÊN CỨU NGÀNH NGHỀ NGHIỆP
 • NGÀNH CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN ĐẾN HỌC
 • ARTREPRENEURS các cuộc nói chuyện, PANELS

Thời gian học: 1 năm Cơ cấu học trình

 1. Art cơ bản 1
 2. Art cơ bản 2
 3. Art cơ bản 3
 4. Hình dung Skill
 5. CG cơ bản
 6. Tranh kỹ thuật số
 7. Bộ kinh doanh
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh


Cập nhật lần cuối March 1, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Price
Giá
12,000 MYR
RM550 GBP7000
Locations
Malaysia - Johor Bahru, Johor
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Ghi danh mở rộng
Malaysia - Johor Bahru, Johor
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ