Read the Official Description

 • SYLLABUS THẨM M P
 • ĐÀO TẠO THEO NGHIÊN CỨU NGÀNH NGHỀ NGHIỆP
 • NGÀNH CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN ĐẾN HỌC
 • ARTREPRENEURS các cuộc nói chuyện, PANELS

Thời gian học: 1 năm Cơ cấu học trình

 1. Art cơ bản 1
 2. Art cơ bản 2
 3. Art cơ bản 3
 4. Hình dung Skill
 5. CG cơ bản
 6. Tranh kỹ thuật số
 7. Bộ kinh doanh
Program taught in:
Anh
Last updated March 1, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Open Enrollment
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Price
12,000 MYR
RM550 GBP7000
By locations
By date
Start Date
Open Enrollment
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
End Date