Hòa giải LLM và giải quyết tranh chấp thay thế - Bán thời gian

Các LLM của chúng tôi từ bộ chương trình Thạc sĩ Luật mới của chúng tôi được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp luật muốn khám phá ứng dụng thực tế của một lĩnh vực chuyên môn cụ thể của luật. Học trực tiếp hoặc trực tuyến.

Yêu cầu khóa học

  • Sinh viên nên có bằng cử nhân luật của Vương quốc Anh với tỷ lệ 2: 2 trở lên hoặc bằng cấp tương đương.
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 13 các khóa học tại University of Law Online »

Cập nhật lần cuối Tháng Tám 8, 2019
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
24 tháng
Bán thời gian
Price
8,750 GBP
£ 8,750 (Anh / EEA / sinh viên quốc tế)
Theo địa điểm
Theo ngày