Các chương trình học Luật trực tuyến mới bổ sung

University of Law GDL Courses

Văn Bằng Tốt Nghiệp Trực Tuyến Về Luật (i-GDL) - Toàn Thời Gian

Tháng Năm 3, 2018
Nhận được trên trường hợp với duy nhất của chúng tôi mô-đun trực tuyến Văn bằng tốt nghiệp Luật (i-GDL) - Toàn thời gian. GDL duy nhất của Đại học Luật (ULaw) truyền bá khối lượng công việc cho một cách tiếp cận tốt hơn.

Albany Law School

Chứng Chỉ Về An Ninh Mạng Và Luật Bảo Mật Dữ Liệu

Tháng Tư 20, 2018
Chương trình chứng chỉ toàn cầu trực tuyến mới trong Cyber ​​security

Edinburgh Law School - The University of Edinburgh

LLM Trong Luật Công Nghệ Thông Tin (Học Tập Trực Tuyến)

Tháng Tư 14, 2018
Luật LLM này trong Luật Công nghệ thông tin tập trung vào khuôn khổ pháp lý điều chỉnh công nghệ thông tin trong các môi trường quốc tế, châu Âu và trong nước.

Các trường đại học tại Việt Nam

Thay đổi địa điểm