Các chương trình học Luật trực tuyến mới bổ sung

The University of Law

I-LLM LPC - Toàn Thời Gian

Tháng Năm 3, 2018
Khóa học i-LLM LPC Toàn thời gian * hỗ trợ những người có bằng luật hoặc GDL và muốn đào tạo với tư cách luật sư thông qua tùy chọn học trực tuyến được hỗ trợ của chúng tôi.

University of Law GDL Courses

Văn Bằng Tốt Nghiệp Trực Tuyến Về Luật (i-GDL) - Toàn Thời Gian

Tháng Năm 3, 2018
Nhận được trên trường hợp với duy nhất của chúng tôi mô-đun trực tuyến Văn bằng tốt nghiệp Luật (i-GDL) - Toàn thời gian. GDL duy nhất của Đại học Luật (ULaw) truyền bá khối lượng công việc cho một cách tiếp cận tốt hơn.

Albany Law School

Chứng Chỉ Về An Ninh Mạng Và Luật Bảo Mật Dữ Liệu

Tháng Tư 20, 2018
Chương trình chứng chỉ toàn cầu trực tuyến mới trong Cyber ​​security

Các trường đại học tại Việt Nam

Thay đổi địa điểm