JD / Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

UNC School of Law was founded in 1845 and is part of the University of North Carolina at Chapel Hill, the nation’s first state-supported university. The school has been approved by the American Bar As ... Đọc thêm

UNC School of Law was founded in 1845 and is part of the University of North Carolina at Chapel Hill, the nation’s first state-supported university. The school has been approved by the American Bar Association since 1928. Carolina Law prepares outstanding lawyers and leaders to serve the people and institutions of North Carolina, the nation and the world. Home to numerous centers and initiatives, the school offers strong expertise in civil rights, banking, environmental law, intellectual property, entrepreneurial and securities law, critical studies, bankruptcy and constitutional inquiry. Đọc ít hơn
nhà nguyện đồi
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.