Juris Doctor (in NCU)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

As one of the first universities dedicated to lifelong learning, John F. Kennedy University offers you a high quality, affordable education that will prepare you to advance your career and community. ... Đọc thêm

As one of the first universities dedicated to lifelong learning, John F. Kennedy University offers you a high quality, affordable education that will prepare you to advance your career and community. John F. Kennedy University is a fully accredited, nonprofit university offering innovative and nationally recognized programs that will help you realize personal and professional growth. Our collaborative learning environment will challenge you to expand your intellect and prepare you to contribute to your profession and community. Our focus on personalized attention will provide you resources and support during your studies and beyond as an alumni. And our practical approach to learning will enable you to apply and refine your skills before graduation. Đọc ít hơn
Đồi dễ chịu
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.