Juris Doctor in Law biện hộ cho phiên tòa xét xử

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Campbell Law School is a unique community of diverse individuals brought together by a singular purpose—to use the practice of law in order to create a more just and merciful society. We are dedicated ... Đọc thêm

Campbell Law School is a unique community of diverse individuals brought together by a singular purpose—to use the practice of law in order to create a more just and merciful society. We are dedicated to creating compassionate lawyers who are fully prepared for the challenges of the real world. Campbell Law graduates are historically successful on the bar exam. Our most recent ABA Ultimate Bar Passage Rate is 97.86% and 93.1 percent of the graduates from the Class of 2020 who attempted the N.C. bar exam in July 2020 passed. Đọc ít hơn
Raleigh
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.