Khóa học về luật thể thao và luật thể thao quốc tế

Chung

Chương trình mô tả

Từ thời cổ đại, giá trị của các môn thể thao, đua xe và đạo đức thể thao, đã được chứng nhận bao gồm cả những người được thúc đẩy thông qua các giá trị của con người góp phần tạo nên một nhân cách mạch lạc. Trong bối cảnh này, việc xây dựng các định mức và tạo ra một khuôn khổ pháp lý để duy trì và phát huy các giá trị và lý tưởng của thể thao là cần thiết. Bên cạnh thể dục thể thao và thể dục là những quyền cơ bản cho mọi người.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2017

Giới thiệu về trường

The Supplementary Distance Education Programme (E-Learning) of The Center of Continuing Education and Lifelong Learning of the National and Kapodistrian University of Athens, in operation since 2001, ... Đọc thêm

The Supplementary Distance Education Programme (E-Learning) of The Center of Continuing Education and Lifelong Learning of the National and Kapodistrian University of Athens, in operation since 2001, provides distance education programmes that link theoretical and academic knowledge to the practical and applied skills required in their respective professional fields. Đọc ít hơn