Đề cương chương trình

LL.M và PGDip trong 'Tài chính quốc tế: Luật và Quy định' là bằng cấp sau đại học mới được cung cấp, liên kết với Đại học Liverpool, bởi Truman Bodden Law School , Grand Cayman.

Các chương trình này cung cấp đào tạo pháp lý tiên tiến và được cung cấp bởi đội ngũ giảng viên Truman Bodden Law School giàu kinh nghiệm, cùng với các nguồn lực và chuyên môn sâu rộng của Đại học Liverpool.

Hai bản nghiên cứu được cung cấp: LL.M hoặc Văn bằng sau đại học cả về Tài chính quốc tế: Luật và Quy định.

Các chương trình được thiết kế để phục vụ nhu cầu của các cá nhân tìm kiếm kiến thức pháp lý tiên tiến về tài chính và quy định quốc tế cả trong và ngoài ngành pháp lý.

Thời lượng: Một năm học (toàn thời gian).

Làm thế nào để nộp:

Vui lòng gửi mẫu đơn đăng ký, có sẵn từ trang web TBLS (www.lawschool.gov.ky), cùng với các tài liệu sau:

  • Bằng đại học hoặc bằng tốt nghiệp đại học (hoặc thư từ tổ chức của bạn với ngày tốt nghiệp dự kiến)
  • Một bảng điểm hoàn chỉnh của các nghiên cứu đại học của bạn
  • Tuyên bố cá nhân (tối đa 1.000 từ)
  • Sơ yếu lý lịch
  • Hai thư giới thiệu (ít nhất một trong số đó là học thuật)
  • Bằng chứng về kinh nghiệm làm việc trong quá khứ (tùy chọn) và thư giới thiệu
  • Bằng chứng về tiêu chuẩn tối thiểu của ngôn ngữ tiếng Anh (nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn). IELTS 6.5 (tối thiểu 6.0 trong mỗi thành phần), TOEFL iBT 88 (điểm tối thiểu trong nhóm Nghe và Viết 21, Đọc 22, Nói 23) hoặc kiểm tra đầu vào TBLS.
  • Kiểm tra lệ phí nộp đơn (CI $ 150).

Bản sao cứng của các ứng dụng hoàn thành phải được gửi đến địa chỉ Trường Luật như được chỉ ra dưới đây trước ngày 31 st tháng tám trong năm nhập học.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 1 các khóa học tại Truman Bodden Law School »

Cập nhật lần cuối Tháng Năm 12, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
1 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Deadline
Trường liên hệ
Applications are reviewed on a rolling basis. Early applications are encouraged.
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
End Date
Tháng 9 15, 2020
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Applications are reviewed on a rolling basis. Early applications are encouraged.

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Applications are reviewed on a rolling basis. Early applications are encouraged.
End Date
Tháng 9 15, 2020