LL.M trong Luật hình sự quốc tế

Chung

Chương trình mô tả

Bạn muốn theo kịp với phạm vi mở rộng của luật hình sự quốc tế. Thực hành luật sư tìm hiểu về những phát triển mới nhất ảnh hưởng đến cảnh quan luật hình sự quốc tế.

Luật LLM của Luật UNH về Luật hình sự Quốc tế và Tư pháp có sẵn 100% trực tuyến và giải quyết những diễn biến nhanh trong toàn cầu hóa thương mại, khủng bố, nhân quyền và luật hình sự, đặc biệt là trong 30 năm qua.

Chương trình này là lý tưởng cho việc thực hành luật sư, chuyên gia, sinh viên và học giả trong các cộng đồng ngoại giao, hình sự, quân sự và thực thi pháp luật trên khắp thế giới. Học sinh đạt được cái nhìn sâu sắc từ phương pháp tiếp cận đa quốc gia của chương trình và các khóa học luật xuyên quốc gia tập trung vào tội phạm trong nước với các tác động quốc tế, và nghiên cứu ý nghĩa của các quốc gia mở rộng phạm vi của các đạo luật hình sự trong nước, việc thành lập Tòa án hình sự quốc tế và các Toà án đặc biệt và Các công ước của Liên Hợp Quốc, với các hiệp định song phương và đa phương.

Chương trình của chúng tôi cung cấp nhiều khóa học đa dạng tập trung vào các vấn đề quan trọng hiện tại trên toàn cầu, bao gồm cả Ma túy

Điểm nổi bật

  • Chỉ có sẵn dưới dạng chương trình trực tuyến
  • Nhập học vào tháng 1 hoặc tháng 8
  • LL.M. yêu cầu 24 tín chỉ
  • Toàn thời gian hoặc bán thời gian
  • Toàn thời gian phải hoàn thành một văn bằng trong ba học kỳ liên tiếp hoặc 12 tháng
  • Bán thời gian phải hoàn thành bằng cấp trong vòng năm năm
  • Lễ tốt nghiệp tháng 5
Cập nhật lần cuối Tháng 11 2018

Giới thiệu về trường

The University of New Hampshire Franklin PIerce School of Law is an intimate, innovative law school, committed to developing students who enjoy challenging dialogue from the first moments of orientati ... Đọc thêm

The University of New Hampshire Franklin PIerce School of Law is an intimate, innovative law school, committed to developing students who enjoy challenging dialogue from the first moments of orientation, embrace practice-based learning, and stand ready to join the ranks of alumni who are global leaders in intellectual property, general practice, public interest and social justice, and commerce and technology. Đọc ít hơn