LL.M. nghiên cứu pháp lý mỹ

Chung

Chương trình mô tả

Các Chương trình Nghiên cứu pháp luật Mỹ nên hấp dẫn đối với sinh viên tốt nghiệp luật nước ngoài được khuyến khích để có được đào tạo pháp luật và thực tiễn của Mỹ để cạnh tranh hiệu quả hơn với các công ty luật Mỹ đang hoạt động tại nước ngoài.

Chương trình giúp để đủ điều kiện ứng cử viên cho đủ điều kiện để ngồi cho New York State Bar thi và được nhận vào thực hành pháp luật tại New York. sinh viên tốt nghiệp luật nước ngoài muốn tìm kiếm đào tạo luật pháp Mỹ để làm cho mình hấp dẫn hơn cho các công ty luật của Mỹ và tập đoàn cũng sẽ được hưởng lợi từ chương trình học này. Các Maurice A. Deane học Luật tại Đại học Hofstra có một gói của khóa học trong kiện tụng và vận động Mỹ được quan tâm đặc biệt đến sinh viên tốt nghiệp luật nước ngoài muốn tiếp xúc toàn diện với phương pháp tiếp cận của Mỹ đối với lý thuyết và kỹ thuật tranh tụng trong một loạt các bài giảng, mô phỏng và thiết lập thực hành. Luật Hofstra là cơ sở của khu vực Đông Bắc cho Viện quốc gia về thử nghiệm vận động, và các giảng viên Hofstra có chuyên môn sâu rộng trong vụ kiện tụng và vận động Mỹ.

Yêu cầu trình độ

Các LL.M. chương trình trong Luật Học Mỹ đòi hỏi phải hoàn thành 24 tín chỉ, trong đó có thể được thực hiện toàn thời gian trong một năm hoặc một phần thời gian học tập trong hai năm học. sinh viên toàn thời gian phải hoàn thành LL.M. của họ độ trong hai học kỳ và mất từ ​​12 đến 15 tín chỉ mỗi học kỳ. sinh viên bán thời gian phải hoàn thành LL.M. của họ độ trong bốn học kỳ tại hầu hết, lấy 2-3 khóa học mỗi học kỳ.

Để cung cấp cho chúng tôi LL.M. ứng cử viên một nền tảng luật pháp Mỹ, bạn được yêu cầu để tham gia khóa học 2-tín dụng trên hệ thống pháp luật của Mỹ và một Văn bản pháp lý được phân loại và nghiên cứu khóa học. Mục đích của khóa học này là để bạn làm quen với cấu trúc của văn bản pháp luật của Mỹ và dạy cho bạn làm thế nào để giao tiếp hiệu quả trong ngôn ngữ chuyên nghiệp được sử dụng bởi các luật sư Mỹ.

LL.M. ứng viên phải đạt được một tích lũy trung bình được điểm tối thiểu là 2.2 ra khỏi một thể 4.0 để nhận được các LL.M. trình độ.

Cập nhật lần cuối Tháng Bảy 2016

Giới thiệu về trường

The mission of the Maurice A. Deane School of Law is to prepare, challenge and inspire our students to make a difference in the world while we advance important ideas through the legal academy, the pr ... Đọc thêm

The mission of the Maurice A. Deane School of Law is to prepare, challenge and inspire our students to make a difference in the world while we advance important ideas through the legal academy, the profession and society — making an impact of our own. Đọc ít hơn