LL.M. trong Chương trình Luật Trò chơi

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The mission of the UNLV William S. Boyd School of Law is to serve the State of Nevada and the national and international legal and academic communities by developing and maintaining an innovative and ... Đọc thêm

The mission of the UNLV William S. Boyd School of Law is to serve the State of Nevada and the national and international legal and academic communities by developing and maintaining an innovative and excellent educational program that will train ethical and effective lawyers and leaders for Nevada and for the legal profession; to stress community service, professionalism and the roles, responsibilities, skills, and values of lawyers; to produce excellent scholarship for the benefit of the State, the profession, and the academy; to involve students and faculty in community service projects in ways that will benefit our State; and to provide leadership for Nevada on important issues of public policy, dispute resolution, the law and legal practice. In seeking to fulfill this mission, the Boyd School of Law aspires to become a model community, one in which the people of the law school will deal with one another professionally, respectfully, and with a view to maximizing the potential of each participant in this exciting educational enterprise. Đọc ít hơn
Las Vegas
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.