LL.M. trong luật chung so sánh

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình này được thiết kế để cung cấp một nền tảng vững chắc về phương pháp cũng như các quy tắc thực chất và thủ tục của truyền thống luật chung. Nó đặc biệt phù hợp với các luật sư được đào tạo về truyền thống luật dân sự muốn tìm hiểu các yếu tố nền tảng của truyền thống luật chung trong bối cảnh toàn cầu nơi luật sư với luật dân sự và nền tảng luật chung thường xuyên tương tác.

Luật chung so sánh LL.M. dự định đáp ứng nhu cầu đào tạo của các luật sư và sinh viên nước ngoài quan tâm đến một chương trình xem xét toàn cầu hóa trao đổi, hội nhập kinh tế của châu Mỹ và các nhu cầu pháp lý cụ thể phát sinh từ những sự kiện đó. Với cách tiếp cận lý thuyết, phê bình và thực dụng, chương trình bao gồm nhiều phương pháp giáo dục khác nhau bao gồm các bài giảng, hội thảo và học tập dựa trên vấn đề.

Luật so sánh chung LL.M. chương trình bao gồm một yêu cầu giấy cuối cùng có mục đích hai mặt:

  1. Mở rộng kiến thức pháp luật phổ biến trong một môi trường kích thích kết hợp lý thuyết và thực hành; và
  2. Thông qua việc hoàn thành một bài báo, phát triển khả năng của một người để thực hiện và thực hiện một dự án nghiên cứu trong một lĩnh vực cụ thể.

108943_25905289924_767ab954eb_k.jpg

Tiêu chuẩn nhập học

Sinh viên tốt nghiệp của một trường đại học nước ngoài:

  • Cử nhân luật hoặc tương đương
  • Trung bình ít nhất 3,0 trên 4,3 hoặc tương đương.

Sinh viên tốt nghiệp của một trường đại học Canada:

  • JD của Đại học Montréal.
  • Đã thu được, tại JD của Đại học Montréal, trung bình ít nhất 3,0 trên 4,3. Một bài kiểm tra tiếng Anh và / hoặc một cuộc phỏng vấn cá nhân có thể được yêu cầu.

108944_29532861657_d5ff2db74c_k.jpg

Học phí cho mỗi kỳ học toàn thời gian

Học phí tại các cơ sở giáo dục Québec được quy định theo tình trạng pháp lý của học sinh tại Canada:

  • Cư dân Quebec: khoảng 1.227,75 chi phí liên quan đến Excel
  • Người Bỉ nói tiếng Pháp và tiếng Pháp: khoảng 1.227,75 chi phí liên quan đến Excel
  • Sinh viên quốc tế: Toàn thời gian: khoảng 8.407,73CAD
  • Học phí cho người Canada không cư trú tại Quebec: $ 3,815,85 phí liên quan

(giá cho phiên , sinh viên phải đăng ký 3 buổi mỗi năm)

Học bổng giảm học phí dành cho sinh viên quốc tế


https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/couts-des-etudes/exemptions-pour-etudiants-etrangers/

http://www.education.gouv.qc.ca/en/references/studying-in-quebec/exemptions/agferences-b between-the-quebec-g chính-and-forign-gocatements /

Cập nhật lần cuối Tháng 2 2019

Giới thiệu về trường

Founded in 1878, the Université de Montréal's Faculty of Law has been recognized for its excellence since the very beginning. It stands apart from other great law faculties, because of its unique comb ... Đọc thêm

Founded in 1878, the Université de Montréal's Faculty of Law has been recognized for its excellence since the very beginning. It stands apart from other great law faculties, because of its unique combination of intellectual pluralism and groundbreaking scientific research conducted by professors and students in numerous fields of law. Đọc ít hơn