Trường hợp Thế giới gặp Luật học

Là một trong những luật hàng đầu của LL.M. các chương trình Hoa Kỳ, Chương trình Nghiên cứu Pháp luật Quốc tế (ILSP) cung cấp một nền giáo dục toàn diện kết hợp nhiều khóa học và hội thảo về luật pháp quốc tế, cơ hội học tập kinh nghiệm và các sự kiện đặc biệt thúc đẩy tương tác với các luật sư, nhà ngoại giao, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách. Khoa học và quản trị xuất sắc của chúng tôi đã thiết lập mối liên hệ chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, chính phủ và phi chính phủ ở khu vực đô thị Washington và ở nước ngoài.

Chuyên ngành

Mặc dù không đòi hỏi phải có chuyên môn, nhưng nhiều sinh viên của chúng tôi tại Chương trình Nghiên cứu Pháp lý Quốc tế đã chọn để tập trung nghiên cứu vào một trong tám lĩnh vực luật quốc tế được liệt kê dưới đây. Để có được Chứng chỉ Chuyên môn cho bằng LLSP LLM, sinh viên phải hoàn thành 12 tín chỉ các môn học trong chuyên môn của họ.

Chuyên ngành - Các khóa học mẫu

  • Luật kinh doanh quốc tế: Giao dịch kinh doanh quốc tế; Doanh số bán hàng quốc tế; Đàm phán thương mại quốc tế; Luật kinh doanh Hoa Kỳ
  • Thương mại và Đầu tư Quốc tế: Luật Thương mại Quốc tế I; Chế độ Thương mại Hoa Kỳ; Luật và chính sách đầu tư quốc tế; Các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ
  • Trọng tài thương mại quốc tế: Trọng tài thương mại quốc tế; Giải quyết Tranh chấp Quốc tế; Hiệp định về các hiệp định đầu tư song phương; Vận động Trọng tài Thương mại Quốc tế
  • Luật Môi trường Quốc tế: Luật Môi trường Quốc tế; Luật Năng lượng Quốc tế; Luật Môi trường So sánh; Biến đổi khí hậu và Luật
  • Các tổ chức quốc tế: Các tổ chức quốc tế và các thể chế đa quốc gia; Giới thiệu Luật Liên minh châu Âu; Tài chính phát triển, Ngân hàng Thế giới và IFIs; Luật quôc tê
  • Nhân quyền Quốc tế: Luật Nhân quyền; Luật nhân đạo quốc tế; Kinh doanh quốc tế và Nhân quyền; Hội thảo về Quyền con người và Khủng bố
  • Giới và Luật quốc tế: Viết văn pháp luật cao cấp: Giới và Luật; Buôn bán người; Di cư lao động trong nền kinh tế toàn cầu; Giới, Sự khác biệt về văn hoá và Nhân quyền Quốc tế
  • Sở hữu Trí tuệ: Luật Nhãn hiệu Quốc tế; Luật bản Quyên; Luật Sáng chế Quốc tế và So sánh; IP trong không gian ảo
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 5 các khóa học tại American University Washington College of Law »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 - 3 học kỳ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
27,416 USD
Học kỳ toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date