LL.M. trong quốc tế

Chung

Chương trình mô tả

LL.M./Master 1 trong quốc tế

Mục đích của chương trình

 • Hoàn thành bằng thạc sĩ bao gồm toàn bộ chuyên ngành quốc tế
 • Hình thành các chuyên gia luật quốc tế và châu Âu.
 • Chuẩn bị tham gia các cuộc thi và cuộc thi cho phép tiếp cận các tổ chức quốc tế và các tổ chức châu Âu.
 • Chuẩn bị đi thi thanh.
 • Thực thi pháp luật với các hội thảo nghiên cứu và phương pháp.

Tài sản giáo dục

 • Mô phỏng thử nghiệm: văn học pháp lý, văn bản pháp lý, biện hộ.
 • Tham gia vào KHÓA HỌC MOOT quốc tế (ELMC - Tòa án mô hình luật châu Âu).
 • Phát triển kỹ năng viết.
 • 100% các khóa học bằng tiếng Anh với các giáo sư thường trực và thăm của chúng tôi.

Việc làm

 • Tiếp tục với bằng thạc sĩ quốc tế
 • Bằng thạc sĩ quốc tế
 • LL.M. ở các quốc gia thành viên EU khác hoặc trong các trường đại học đối tác.
 • Khả năng đi vào một chương trình trao đổi.

Đối với dự án chuyên nghiệp của bạn

 • Khả năng thực tập ở nước ngoài (công ty, tổ chức, công ty luật hoặc đại học mùa hè) hoặc ở Pháp trong một công ty quốc tế.
 • Các cuộc họp với các học viên luật đặc biệt là trong buổi hẹn hò việc làm quốc tế IELS hàng năm
 • Giúp đỡ cá nhân cho dự án chuyên nghiệp của bạn và nghiên cứu của bạn.
 • Các giáo sư thỉnh giảng, những người cung cấp một mạng lưới thú vị và quan trọng cho công việc và thực tập. Thăm các tổ chức EU.

Tải về tài liệu

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Studying at the Faculty of Law (FLD) means joining the first private law school in France: a genuine center of excellence and innovation in the field of legal education. Created with the founding of t ... Đọc thêm

Studying at the Faculty of Law (FLD) means joining the first private law school in France: a genuine center of excellence and innovation in the field of legal education. Created with the founding of the Université Catholique de Lille in 1875, the FLD reopened its doors in 1993, and established itself also in Paris in 2009, in addition to the Lille Campus. The Faculty offers, to each of its more than 2300 students, the guarantee of optimal working conditions in the service of each student’s success. Đọc ít hơn