LLB trong Luật An ninh và Pháp lý trong Hành chính Công

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Karel Englis College, a.s. is a private college, which has been engaged in providing academic education in bachelor’s programs since it was founded on 31stJanuary 1999. Karel Englis College, a.s. prov ... Đọc thêm

Karel Englis College, a.s. is a private college, which has been engaged in providing academic education in bachelor’s programs since it was founded on 31stJanuary 1999. Karel Englis College, a.s. provides education in the cities of Brno and Liberec. Đọc ít hơn
Đức
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.