Thầy chung của chương trình là pháp luật cho những sinh viên đã hoàn thành một mức độ pháp luật và muốn nâng cao kỹ năng pháp lý của họ bằng cách tập trung vào một lĩnh vực cụ thể hoặc một khu vực mới nổi của pháp luật.

Ra mắt vào năm 2012 để tận dụng chiều sâu và bề rộng của chương trình giảng dạy Suffolk Luật, Thạc sỹ này cung cấp cho bạn sự linh hoạt tối đa. Bạn có thể tạo ra theo dõi riêng của bạn trong một lĩnh vực lựa chọn của bạn, hoặc chọn các khóa học tại khu vực Suffolk của công nhận về chuyên môn, bao gồm cả giải quyết tranh chấp và kiện tụng dân sự, luật kinh doanh và dịch vụ tài chính, pháp luật y sinh học và y tế, sở hữu trí tuệ, luật pháp quốc tế, hoặc lao động và luật lao động.

Yêu cầu chương trình LLM

Chương trình LLM chủ yếu là tự chọn trong tự nhiên. Sinh viên phải đáp ứng với Giám đốc Chương trình Luật học để lựa chọn các khóa học để thực hiện tốt nhất mục tiêu nghề nghiệp của họ. Sinh viên quốc tế được yêu cầu phải ghi danh trong hội thảo được, Giới thiệu về Luật Hoa Kỳ, Lý luận pháp lý và Viết trong học kỳ đầu tiên của họ. Học viện Anh pháp lý được khuyến khích cho sinh viên LLM mà ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 4 các khóa học tại Suffolk University Law School »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
12 - 18 tháng
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date