LLM Trong Luật Ngân Hàng

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

LLM Trong Luật Ngân Hàng

University of Johannesburg

Học bổng có sẵn.

Bà P Magongoa: Auckland Công viên Kingsway Campus
Tel: 011 559 3843, E-mail: Phaladim@uj.ac.za, Web: www.uj.ac.za/law

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối July 3, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
1 - 2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg
Ngày bắt đầu: Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ