LLM Trong Luật, Phát Triển Và Toàn Cầu Hóa

SOAS University of London

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

LLM Trong Luật, Phát Triển Và Toàn Cầu Hóa

SOAS University of London

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối October 24, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 8 2018
Duration
Thời hạn
1 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - Luân Đôn, Anh
Ngày bắt đầu: Tháng 8 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates