LLM trong pháp luật công đoàn châu Âu

Ghent University Law School

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

LLM trong pháp luật công đoàn châu Âu

Ghent University Law School

LLM trong Luật Liên minh châu Âu trình bày tốt nhất của Trường Ghent Luật chuyên môn nổi tiếng trong luật của EU cho học sinh tham vọng để chuyên định của pháp luật và các tổ chức của Liên minh châu Âu. Bởi sự kết hợp cẩn thận của các khóa học cốt lõi bắt buộc và tự chọn các khóa học chuyên ngành, sinh viên nhận được một nền giáo dục pháp luật EU toàn diện cao cấp, trong khi duy trì một sự tự do tập trung vào sự nghiệp cá nhân hay nhu cầu nghiên cứu. Trường Luật Ghent là 'Jean Monnet Trung tâm Xuất sắc "một EU, công nhận về chuyên môn và nguồn lực sẵn có của mình cho Luật Liên minh châu Âu. Với các tổ chức EU trong vùng lân cận của nó, Trường Luật Ghent cung cấp tất cả các phương tiện cần thiết cho một nghiên cứu chuyên sâu của pháp luật và thực hành của Liên minh châu Âu. Học sinh cũng có thể được hưởng lợi từ các thư viện tuyệt vời, mà đôi như là một Trung tâm Tư liệu châu Âu. Với một bao giờ mở rộng và tiếp tục tích hợp Liên minh châu Âu, và trong một môi trường pháp lý bao giờ nói chung, LLM cung cấp một bằng luật bổ sung là công cụ trên thị trường việc làm quốc tế. Tính chất chuyên ngành của chương trình cho phép sinh viên phát triển kỹ năng và năng lực cụ thể trong các lĩnh vực phát triển nhanh chóng của pháp luật EU. Trong ngắn hạn, các chương trình LLM Trường Luật Đại học Ghent tạo thành một bước quan trọng cho đá luật sư và các chuyên gia yêu cầu kiến ​​thức về pháp luật EU và / hoặc các tổ chức EU cho phát triển sự nghiệp của họ. Chương trình giảng dạy: http://www.law.ugent.be/llm/llm-european-union-law

LƯU Ý: Quá trình nộp đơn cho năm học 2018-2019 được mở từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 (sẽ mở cho đến ngày 1 tháng 6 đối với người nộp đơn không cần thị thực và 1 tháng 3 cho tất cả các đương đơn cần thị thực).

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối December 21, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
10 tháng
Toàn thời gian
Price
Giá
5,524 EUR
(Năm học 2016-2017)
Locations
Bỉ - Ghent, Flanders
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Bỉ - Ghent, Flanders
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ