LLM trong pháp luật kinh doanh quốc tế

Lancashire Law School - University of Central Lancashire

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

LLM trong pháp luật kinh doanh quốc tế

Lancashire Law School - University of Central Lancashire

Luật kinh doanh quốc tế LLM dành cho sinh viên cả về mặt pháp lý lẫn phi pháp luật. Sinh viên của chúng tôi thường là sinh viên luật, sinh viên tốt nghiệp kinh doanh, chuyên gia pháp lý và những người làm việc trong các lĩnh vực thương mại trong nước và quốc tế. Trong luật kinh doanh quốc tế ngành nghề là một khu vực thay đổi nhanh và ngày càng phức tạp.

Khóa học sau đại học này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng phân tích và phản ánh và chuyên môn trong luật kinh doanh quốc tế. Nó cung cấp một kinh nghiệm học tập mà sẽ cho phép sinh viên để phát triển khả năng học tập của họ và tăng cường hiệu suất của họ trong việc làm và tiếp tục phát triển cơ hội nghề nghiệp của họ. Nó cung cấp cho ứng viên thành công với bằng cấp sau đại học được công nhận trong Luật Kinh doanh Quốc tế.

94% sinh viên luật nói rằng tổng thể họ hài lòng với khóa học của họ.

Các mô-đun bắt buộc

  • Luận án
  • Hệ thống pháp luật tiên tiến
  • Luật và Chính sách của WTO
  • Trọng tài thương mại quốc tế
  • Vụ kiện thương mại quốc tế

Môi trường Học và Đánh giá

Giáo dục và Học tập là chủ yếu thông qua các cuộc hội thảo trực tuyến đồng bộ và không đồng bộ hàng tuần. Các đặc tính học tập là dựa trên phạm vi và kinh nghiệm của nhóm học sinh đa dạng của chúng tôi Cơ sở thư viện điện tử mở rộng của chúng tôi cho phép truy cập vào nhiều nguồn pháp lý và học thuật từ bên trong và bên ngoài thẩm quyền.

Các mô-đun được đánh giá bằng các môn học, bao gồm một kế hoạch bài luận 1000 từ mà đưa vào một bài luận văn dài 3000 từ. Phương pháp đánh giá này đã chứng tỏ rất phổ biến với sinh viên vì nó cung cấp phản hồi hữu ích cho các bài nộp cuối cùng của họ.

Khóa học được hỗ trợ bởi cơ sở Blackboard dựa trên Web của trường với ICT là một phần không thể tách rời của chương trình. Đại học đăng ký vào các cơ sở dữ liệu điện tử và tạp chí điện tử rộng khắp trong khi tất cả sinh viên là người dùng đăng ký của mạng UCLan với một không gian mạng dành riêng có thể truy cập từ xa.

Yêu cầu nhập

Bằng cử nhân với Danh dự từ lớp hai trở lên hoặc bằng cấp chuyên môn được coi là bằng cấp tương đương.

Các bằng cấp khác hoặc đào tạo cụ thể và / hoặc kinh nghiệm cũng có thể được xem xét nếu người nộp đơn có thể chứng minh sự phù hợp của mình cho khóa học và cung cấp bằng chứng khi thích hợp.

Trường hợp tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của ứng viên thì điểm 6.5 trên IELTS (không có thành phần cá nhân dưới 6,0) hoặc tương đương.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là
Qua mạng
ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 8 2019
Duration
Thời hạn
1 - 2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
6,300 GBP
- Toàn thời gian, mỗi năm (Anh / EU)
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - Lancashire, England
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ